"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Omdat we ernaar streven om in ieder gezin minstens 1 persoon te hebben die een EHBO opleiding heeft gevolgd richten we jaarlijks een EHBO cursus in voor volwassenen (+15 jaar). Deze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen en monitoren van Het Vlaamse Kruis.

Als u zich wil inschrijven voor onze volgende cursus of meer informatie wenst, kan u mailen (cursus.hasselt@hvk.be) voor meer toelichting.

Specifieke lessen op maat voor clubs, bedrijven of verenigingen zijn eveneens mogelijk.

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (6 lessen) en de vervolgopleiding (8 lessen). Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift. Tijdens de les is er een korte pauze.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar vooral praktisch opgevat. Met simulanten (van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te geven bepaalde handelingen toch eens te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt 40 EUR. Hierin is alles inbegrepen: de cursusmap in kleur, het verbandmateriaal om mee te oefenen, het afleveren van het getuigschrift EHBO, een verzekering,...

Het lesschema voor de cursus vind je hier: lesschema 2015-2016.

Achteraf kunt u nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. 

Wil u later doorstromen en meer opleidingen volgen? Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.